Om notifikationerne i MinUddannelse

KMD/UVdata er gået sammen med Center for Elevrådgivning, som hører under Danske Skoleelever, for at skabe et unikt tiltag på en af landet største læringsplatforme. Tiltaget er en notifikation til de elever, der har et forhøjet fravær, og notifikationen vil figurere inde på portalen MinUddannelse.

Eleverne der får ført fravær via MU Elev vil, som noget nyt, kunne få en direkte notifikation i læringsplatformen MinUddannelse. Det er ikke en løftet pegefinger, men en håndsrækning til de elever, som kunne have brug for en voksen at tale med. Fraværssystemet vil gøre eleverne opmærksomme på, at de har mulighed for at ringe til en hjælpelinje, når eleven overskrider nogle, af kommunens fastsatte fraværsmønstre. Eleverne vil få en notifikation der leder dem til www.elevrådgivning.dk, hvis de klikker på den. Kommunerne har mulighed for at bestemme kriterierne for, hvornår eleverne får notifikationer, og kan betragtes som en ekstra understøttelse af deres forebyggende fraværsindsats ift. bekymrende fravær, inden eleven kommer ud i evt. mistrivsel eller skoleværing.

Om Elevrådgivning

Danske Skoleelever har oprettet siden Elevrådgivning.dk primo 2021, i håb om at nedbryde tabuet om at spørge om hjælp. Eleverne har et hav af muligheder, når det kommer til hjælpelinjer, men kendskabet til dem er lille. Så vi ser notifikationen, som et vigtigt led, da den er med til at gøre det synligt og legitimt at man kan række ud til de mange hjælpelinjer.

Der findes mange forskellige linjer, som har specialiseret sig i ét emne, for at kunne hjælpe og rådgive bedst muligt. Det kan være lige fra alkoholmisbrug, LGBTQ+, lærerelateret konflikter, spiseforstyrrelser, mobning m.m. Alle linjer der fremgår inde på elevrådgivning.dk er rettet mod børn og unge.

Alle rådgivningstjenester